Pověřenec pro cizince

Detailansicht öffnen: Geert Mackenroth
Geert Mackenroth

V Sasku existuje úřad pověřence pro cizince zabývající se záležitostmi zde žijících lidí s migračním pozadím. Tento úřad byl cíleně zřízen saským parlamentem. Pověřenec pro cizince je poslancem zemského sněmu.

Vítáme Vás na internetových stránkách Saského zemského sněmu. Tato prezentace obsahuje též nabídku Saského pověřence pro cizince, Geert Mackenroth, člena zemského sněmu. Jeho nabídka je na jedné straně zaměřena na imigranty v Sasku. Tedy na lidi přistěhované do Saska, kteří zde hledají ochranu nebo zde chtějí žít.

Na druhé straně je nabídka zaměřena též na aktéry v Sasku, kteří usilují o integraci. K tomu patří komunální pověřenci pro cizince a integraci, spolky, poradny a nositelé projektu. Ale také státní orgány jako Saská státní ministerstva, svazy podnikatelů, průmyslové a obchodní komory nebo nositelé vzdělání.

K čemu slouží úřad pověřence pro cizince při Saském zemském sněmu?

Cílem a úkolem Saského pověřence pro cizince je právní, společenská a kulturní integrace lidí s migračním pozadím žijících v Sasku. Pověřenec pro cizince zastupuje jejich zájmy v grémiích saského parlamentu – například ve výborech nebo valném shromáždění poslanců, plénu. Pověřenec pro cizince představuje podněty, jak v Sasku docílit více otevřenosti vůči světu a co se může ještě změnit. Například tehdy, jedná-li-se o otázky imigrace, pobytu nebo humanitární pomoci osobám potřebujícím ochranu.  

Sasko je spolkovou zemí, která se rozhodla zvolit zvláštního pověřence pro cizince a integraci, který při svém rozhodování není vázán žádnými pokyny. Jeho privilegované postavení je zřejmé ze spojitosti jeho úřadu se zemským sněmem, tedy zákonodárným shromážděním. Při své činnosti je podporován pracovnicemi a pracovníky kanceláře pověřence pro cizince a komise pro řešení případů tvrdosti zákona.  

Kromě práce v zemském sněmu se pověřenec pro cizince angažuje pro dosažení dobrého klimatu integrace v Sasku. Dává dohromady jednající aktéry, dává impulsy a v případě potřeby připomíná vylepšení.  

Ve Spolkové republice Německo spolupracuje s pověřenci pro integraci z jiných spolkových zemí.  

Určitě Vás zajímá, na koho se můžete přímo obrátit ve Vašem bydlišti nebo v prostředí, kde se po celý den zdržujete.  

V nabídce pověřence pro cizince jsou uvedeny adresy komunálních pověřenců pro cizince a integraci. Tyto naleznete ve velkých městech a v zemských okresech. Sestavili jsme pro Vás informace, které zahrnují velký počet poraden, integračních spolků, nabídek pomocí od státu a často potřebných kontaktů.  

Zde je přímý odkaz na podrubriku „Průvodce“. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli krátký úvodní text a mohli si tak objasnit Vaši konkrétní záležitost. Úvodní text je k dispozici v deseti vybraných jazycích.

Projděte si témata od imigrace až do pobytu a dovíte se, jaké stěžejní body si pověřenec pro cizince stanovuje ve své práci! Chcete-li se aktuálně informovat, doporučujeme Vám bezplatný informační bulletin.

Poznámka k nabídkám jazyků

Prosíme Vás o pochopení, že tyto základní informace nabízíme jen v šesti vybraných jazycích. Aktuální informace jako prohlášení nebo tiskové zprávy naleznete v německém jazyce na naší internetové stránce. Rovněž jsme nechali přeložit speciální nabídky jako průvodce nebo iniciativu k uznávání profesních kvalifikací získaných v jiných státech.