Pełnomocnik do spraw cudzoziemców

Detailansicht öffnen: Geert Mackenroth
Geert Mackenroth

W Saksonii istnieje urząd pełnomocnika do spraw cudzoziemców ustanowiony przez Saksoński Parlament (Landtag) specjalnie na potrzeby tutejszych środowisk migracyjnych. Pełnomocnikiem do spraw cudzoziemców jest poseł do Landtagu.

Znajdują się Państwo na stronach internetowych Saksońskiego Landtagu. W tej prezentacji  jest także oferta Saksońskiego pełnomocnika do spraw cudzoziemców, Geert Mackenroth - posła do Landtagu. Jego oferta skierowana jest do imigrantów mieszkających w Saksonii, czyli do tych, którzy przybyli do Saksonii, tutaj szukają schronienia lub tu chcą żyć.

Adresatami oferty pełnomocnika są też podmioty w Saksonii angażujące się na rzecz integracji. Są nimi komunalni pełnomocnicy do spraw cudzoziemców i integracji, stowarzyszenia, punkty doradztwa i podmioty realizujące określone projekty. Ale też instytucje państwowe takie, jak saksońskie ministerstwa krajowe, federacje przedsiębiorców, izby przemysłowo-handlowe lub placówki oświatowe.

Jakie są cele urzędu Saksońskiego pełnomocnika do spraw cudzoziemców przy Saksońskim Landtagu?

Celem i zadaniem saksońskiego pełnomocnika do spraw cudzoziemców jest prawna, społeczna i kulturowa integracja mieszkających w Saksonii osób ze środowisk migracyjnych. Pełnomocnik reprezentuje ich interesy w gremiach Saksońskiego Parlamentu - na przykład w komisjach i na zgromadzeniu plenarnym posłów, na plenum. Pełnomocnik przedstawia propozycję, jak uczynić Saksonię bardziej otwartą na świat i co należy poprawić. Na przykład wtedy, gdy w grę wchodzą kwestie imigracji, pobytu lub humanitarnego traktowania osób wymagających opieki, szukających schronienia.  

Saksonia to kraj związkowy, który zdecydował się na wybór specjalnego - niezwiązanego poleceniami - pełnomocnika do spraw cudzoziemców i integracji. Jego uprzywilejowaną pozycję podkreśla związanie tego urzędu z Landtagiem, a więc Zgromadzeniem Ustawodawczym. Wspierają go pracownicy biura pełnomocnika do spraw cudzoziemców i komisji przypadków wyjątkowych.  

Poza pracą w Landtagu pełnomocnik działa na rzecz dobrego klimatu integracji w Saksonii. Kojarzy ze sobą działające w tym obszarze podmioty, nadaje impulsy, a w razie potrzeby przypomina o konieczności poprawy istniejącej sytuacji.    

W skali Republiki Federalnej Niemiec współpracuje z pełnomocnikami do spraw cudzoziemców z innych krajów związkowych.  

Z pewnością interesuje Państwa, do kogo mogą się Państwo zwrócić w miejscu swego zamieszkania lub w swoim codziennym środowisku.  

W ofercie pełnomocnika do spraw cudzoziemców znajdą Państwo adresy komunalnych pełnomocników do spraw cudzoziemców i integracji. Znajdują się oni w większych miastach i w powiatach. Zestawiliśmy też informacje o licznych punktach doradczych, stowarzyszeniach integracyjnych, państwowych strukturach pomocy i często potrzebnych kontaktach.  

Zamieszczony jest tu bezpośredni link do podzakładki „Drogowskaz”. Radzimy zapoznać się z krótkim tekstem wprowadzenia, gdyż umożliwi to Państwu sprawniejsze wyjaśnienie swojej sprawy. Tekst ten dostępny jest w dziesięciu wybranych wersjach językowych.

Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi tematami - od imigracji do pobytu. Można się z nich dowiedzieć, jakimi podstawowymi zagadnieniami zajmuje się w swojej pracy pełnomocnik do spraw cudzoziemców! Jeżeli szukają Państwo aktualnych informacji, polecamy nieodpłatny biuletyn.

Uwaga dotycząca oferty językowej

Prosimy o zrozumienie, że informacje podstawowe zapewniamy w tylko sześciu wybranych językach. Aktualne informacje, jak stanowiska lub komunikaty prasowe, udostępniamy Państwu w języku niemieckim na naszej stronie internetowej. Zleciliśmy również tłumaczenie ofert specjalnych jak na przykład Drogowskaz lub Inicjatywa na rzecz uznania zagranicznych świadectw i uprawnień zawodowych.